Limburgse Apothekers Coöperatie

Welkom

Welkom op de website van de Limburgse Apothekers Coöperatie.

De Limburgse Apothekers Coöperatie is opgericht ter bevordering van de kwaliteit van de (farmaceutische) zorg in samenwerking met collega apothekers en andere zorgverleners.

Ook met andere partijen zoals verzekeraars, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen en landelijke belangenvertegenwoordigers (KNMP) vindt regelmatig overleg plaats.

Het primaire werkgebied van de coöperatie is het adherentiegebied van het Viecuri ziekenhuis Venlo-Venray en de huisartsen coöperatie Cohesie. 

De Limburgse Apothekers Coöperatie (LAPCO) staat voor onderlinge samenwerking, patiëntveiligheid en –kwaliteit in de regio. Lapco wil werken aan het stimuleren en verbeteren van de kwaliteit van de farmaceutische zorgverlening door en voor haar leden. 

Alle farmaceutische zorg is verenigd in Lapco. Alle 23 apotheken binnen het benoemde adherentiegebied zijn lid van Lapco.

Missie

Lapco streeft voor haar leden naar een compleet en volledig medicatiedossier van hun patiënten. Dit dossier dient als basis voor de best mogelijke FPZ vanuit de apotheken van haar leden, zowel zorginhoudelijk als ook logistiek. Deze zorg wordt verleend met nadrukkelijke aandacht voor patiëntveiligheid en dient efficiënt, effectief te zijn en afgestemd te worden op de behoeften en/of wensen van de patiënt. De zorg wordt zoveel mogelijk in afstemming met andere disciplines verleend. Lapco faciliteert en toetst haar leden in het protocollair werken en aantoonbaar leveren van toegevoegde waarde.

Visie

Lapco is een solide samenwerkingsverband van en voor apothekers, dat tevens is gericht op samenwerking met professionals en instellingen binnen de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Lapco is regionaal verankerd door deelname aan meerdere multidisciplinaire zorggroepen en zorgprogramma’s (ook bestuurlijk) en is voor cliënten, samenwerkende partners en verzekeraars een bekende en gerespecteerde partij.

Farmaceutische zorg maakt onderdeel uit van goede en veilige zorg; multidisciplinaire goed afgestemde zorg kan niet zonder farmaceutische zorg.

Voor contact:

e    administratie@lapco.nl
m   0622546480 (dhr. Baalman)
w   https://lapco.nl