Limburgse Apothekers Coöperatie

Welkom op de website van de Limburgse Apothekers Coöperatie.

De Limburgse Apothekers Coöperatie (LAPCO) is opgericht ter bevordering van de kwaliteit van de (farmaceutische) zorg in samenwerking met collega apothekers en andere zorgverleners. Alle 25 apotheken binnen onze regio vinden dit belangrijk en zijn daarom lid van LAPCO.

Ook met andere partijen zoals verzekeraars, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen en landelijke belangenvertegenwoordigers (KNMP) vindt regelmatig overleg plaats.

Het primaire werkgebied van de coöperatie is het adherentiegebied van het ziekenhuis Viecuri Venlo-Venray en de huisartsen coöperatie Cohesie.

De Limburgse Apothekers Coöperatie  staat voor onderlinge samenwerking, patiëntveiligheid en kwaliteit in de regio. LAPCO wil werken aan het stimuleren en verbeteren van de kwaliteit van de farmaceutische zorgverlening door en voor haar leden.

Missie

Door regionale verbinding van onze apotheken levert onze coöperatie, op innovatieve wijze, een bijdrage aan de gezondheidsbevordering van de inwoners van Noord-Limburg.

Visie

Alle leden van onze coöperatie zetten zich actief in om de zorg, waar deze raakvlakken heeft aan de farmacie, in de regio Noord-Limburg optimaal te organiseren. Door onze gezamenlijke visie, op (digitale) zorg in het algemeen en op een gezonde leefstijl in het bijzonder, is de coöperatie een aantrekkelijke samenwerkingspartner. Onze coöperatie draagt de toegevoegde waarde van farmaceutische zorg uit in de regio en verankert deze in multidisciplinaire afspraken met relevante ketenpartners.