Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Als patiënt kunt u uw medische en farmaceutische gegevens beschikbaar stellen via het Landelijk Schakelpunt (LSP) binnen uw eigen regio.
De regio bestaat uit het geografische gebied van de huisartsen Cohesie, apothekers Lapco en ziekenhuis VieCuri.

Deze gegevens zijn alleen beschikbaar als u dat goed vindt.

In de speciale LSP folder verkrijgbaar bij de apotheken kunt u hier alles over lezen.
Voor het verkrijgen van uw toestemming is het invullen van een LSP-formulier noodzakelijk.
Dit ingevulde formulier kunt u bij uw apotheek afgeven waar het verwerkt wordt.
download hier het formulier; lspformulierregio