Zorgproject “Gebruikt u voor langere tijd medicijnen?” gestart.

Per 1 december 2016 is de uitrol van het zorgproject “Gebruikt u voor langere tijd medicijnen?” plaatsgevonden.
Doelstelling is een efficiënter, kostenbewuster, eenvoudiger en beter registreerbare receptgang.

Voor meer algemene informatie vraag de folder bij uw apotheek of download hier.

folderfarmacie2017